Tin tức - Sự kiện

“Chương trình tô cam khuôn viên Trường Đại học Hồng Đức”

“Chương trình tô cam khuôn viên Trường Đại học Hồng Đức”

05/04/2022
Tô cam giảng đường là hoạt động tiếp nối chuỗi những hoạt động truyền thông của Chương trình Safe Campus nhằm nâng cao nhận thức cho sinh viên về vấn đề bình đẳng giới, bạo lực trên cơ sở giới cũng như cách ngăn ngừa, ứng phó khi bị bạo lực

Thông tin tuyển sinh

Hoạt động NCKH

Báo cáo chuyên đề tháng 4/2022

Báo cáo chuyên đề tháng 4/2022

16/05/2022
Sáng ngày 25 tháng 04 năm 2022 tại văn phòng bộ môn Tâm lý học (P200 A6A1), TS. Cao Xuân Hải, Phó Trưởng Bộ môn Tâm lý học đã trình bày báo cáo chuyên đề: “Thực trạng kĩ năng tư vấn hướng nghiệp cho học sinh của GVCN trường THPT TP. Thanh Hóa hiện nay”