Lịch tuần 02

8/22/2022 6:55:52 AM

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                    

                TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC                          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02              

                  KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC                  (Từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022)

 

                                           

Thứ,

ngày

Địa

điểm

Thời gian, nội dung

Thành phần

Chủ trì

Lãnh đạo trực

Hai

22/8

 

 

 

 

Đ/c Thoan (Sáng)

Đ/c Hà Lan

(Chiều)

Ba

23/8

P.404

NĐH

10h00: Họp Tiểu ban Truyền thông, Khánh tiết phục vụ hoạt động Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập.

Theo Quyết định 1122/QĐ-ĐHHĐ ngày 26/5/2022 của Hiệu trưởng và đ/c Lê Thị Minh Huệ-TP. KHTC

                          (Đc Hà)

Phó Hiệu trưởng

Lê Hoằng Bá Huyền

Đ/c Hà

24/8

P.404

NĐH

8h00: Họp Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Trường ĐHHĐ (24/9/2017-24/9/2022).

Theo Quyết định 1122/QĐ-ĐHHĐ ngày 26/5/2022 của Hiệu trưởng và đ/c Lê Thị Minh Huệ-TP. KHTC

                           (Đ/c Hà)

Hiệu trưởng

Đ/c Thoan

P.404

NĐH

15h00: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ.

Đảng ủy viên. (Đ/c Hà)

Bí thư Đảng ủy

Năm

25/8

P.404

NĐH

8h00’: Họp Ban xây dựng Quy định Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong Trường Đại học Hồng Đức.

Theo Quyết định số 1808/QĐ-ĐHHĐ ngày 17/8/2022 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng

Đ/c Hà Lan

Sáu

26/8

P.302

NĐH

7h30’: Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2021-2022; Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm học 2022-2023.

Theo Kế hoạch số 47/KH-CĐ ngày 16/8/2022 của Ban Chấp hành Công đoàn trường và Khách mời.

                       (Đ/c Thoan)

Chủ tịch

CĐ trường

Đ/c Hà

Bảy

27/8

Hội trường lớn

7h30’: Lễ Khai giảng đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 (khóa 15) và Trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ (khóa 12), tiến sĩ (khóa 1) năm 2022.

Theo Kế hoạch 186/KH-ĐHHĐ ngày 12/8/2022 của Hiệu trưởng. (Các đ/c Lãnh đạo khoa, trưởng bộ môn đào tạo thạc sĩ, giảng viên có trình độ tiến sĩ tham gia đào tạo thạc sĩ, trợ lý SĐH và HV K15 CH QLGD)

Hiệu trưởng

 

CN

28/8

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              BCN KHOA

 

Tập tin đính kèm

Tin liên quan