Lịch tuần o4

9/4/2022 10:59:48 PM

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC                          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04            

       KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC                      (Từ ngày 05/9/2022 đến ngày 11/9/2022)

 

                                           

Thứ,

ngày

Địa

điểm

Thời gian, nội dung

Thành phần

Chủ trì

Trực lãnh đạo

Hai

05/9

VPK

14h00’: Họp xét kết quả rèn luyện và học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 NH 2021-2022 cho SV K24 ĐHTLH

Các Đ/c: Hà Lan, Mai, Châu, Dịu và Ban cán sự lớp K24 ĐHTLH

PTK

Đ/c Thoan

(Sáng)

Đ/c Hà Lan

(Chiều)

15h30’: Họp Ban chủ nhiệm khoa

Các đ/c: Hà, Hà Lan, Thoan

TK

Ba

06/9

 

 

 

 

   Đ/c Hà

07/8

 

 

 

 

   Đ/c Thoan

Năm

08/9

P.404

NĐH

7h30: Đoàn Khảo sát của Tỉnh làm việc với Nhà trường về việc “khảo sát đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW”.

- Đoàn khảo sát;

- BGH, Chủ tịch HĐ Trường, Trưởng các đơn vị, đoàn thể cấp Trường. (Đ/c Hà)

Đoàn Khảo sát của Tỉnh

 Đ/c Hà Lan

 

Sáu

09/9

HT

Lớn

8h00: Hội nghị Giao ban công tác tháng 9 năm 2022.

- Mời BTV Đảng ủy, Chủ tịch HĐ trường;

- BGH, Trưởng, Phó các đơn vị thuộc và trực thuộc, các tổ chức, đoàn thể cấp Trường.

(Các đ/c Hà, Thoan, Hà Lan)

Hiệu trưởng

   Đ/c Hà

 

P.404

NĐH

14h00’: Họp Ban xây dựng Kế hoạch phát triển Trường Đại học Hồng Đức, giai đoạn 2022-2025 (kế hoạch trung hạn).

- Mời BTV Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường;

- Thành phần theo QĐ số 1935/QĐ-ĐHHĐ ngày 31/8/2022 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng

Bảy

10/9

Trường ĐH HĐ

7h00: Tổng vệ sinh phòng học, giảng đường, quét vôi gốc cây khuôn viên trường tháng 09 năm 2022.

BCH Đoàn trường, Tổng đội SVTN, SVTN các Liên chi Đoàn, Chi đoàn trực thuộc.

Bí thư

Đoàn trường

 

P.404

NĐH

7h30: Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành Hội Cựu Sinh viên.

Ban Chấp hành Hội Cựu Sinh viên và khách mời.

Chủ tịch

Hội CSV

 

P.302

NĐH

8h30’: Chương trình gặp mặt các thế hệ Cựu học viên, Sinh viên Trường Đại học Hồng Đức.

- Mời BTV Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường;

- BGH, Trưởng các đơn vị, đoàn thể cấp Trường;

- Ban Chấp hành Hội Cựu SV và các Cựu SV tiêu biểu (theo thư mời). (Đ/c Hà)

Hiệu trưởng

 

CN

11/9

HT

Lớn

8h00’: Kỷ niệm 25 năm thành lập Khoa KT-QTKD và công bố Quyết định mở ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.

- Mời: BTV Đảng ủy, BGH, Chủ tịch HĐ trường;

- Trưởng các đơn vị, đoàn thể cấp Trường.

- Toàn thể CBVC-LĐ trong khoa và khách mời.

(Đ/c Hà)

Ban Tổ chức

 

Ghi chú:

      - 16h00’ thứ 6 ngày 9/9/2022 Giao hữu bóng đá giữa Cựu Sinh viên và BCH Đoàn TN, Hội SV Nhà trường. Thành phần: BCH Hội Cựu SV, BCH Đoàn TN-Hội SV và khách mời. Địa điểm: Sân bóng Lucky.

      - 10h00’ thứ 7 ngày 10/9/2022 Gala kết nối Cựu Sinh viên Trường ĐH Hồng Đức. Thanh phần: Mời BTV Đảng ủy, BGH, Chủ tịch HĐ Trường; BGH qua các thời kỳ, Lãnh đạo các khoa, phòng, ban, trung tâm và các Cựu SV ưu tú. Địa điểm: Hội trường Luân Đôn (tầng 1), khách sạn White Pleace.

                                    BCN KHOA   

             

 

Tập tin đính kèm

Tin liên quan