Tập luyện Bóng chuyền hơi

5/16/2022 8:48:38 AM
CBGV Khoa TLGD tích cực tập luyện cho giải Bóng chuyền hơi năm học 2021-2022!

CBGV KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC THAM GIA TẬP LUYỆN GIẢI BÓNG CHUYỀN HƠI

 

Căn cứ vào kế hoạch số 119/KH- CĐ ngày 15/1//2021 của Ban chấp hành Công đoàn trường Đại học Hồng Đức về việc tổ chức giải bóng chuyền hơi CBVC - LĐ năm học 2021 - 2022, thời gian qua cán bộ giảng viên khoa Tâm lý - Giáo dục đã duy trì tốt hoạt động luyện tập cho giải đấu. Mặc dù công việc rất bận rộn nhưng cán bộ, giảng viên trong khoa đã luôn dành thời gian tập luyện từ 16h – 18h hàng ngày. 

Tham gia tập luyện cho giải đấu là dịp để cán bộ giảng viên trong khoa giao lưu với các đơn vị khác trong trường, Bên cạnh đó, giải đấu còn là dịp để cán bộ, giáo viên trong khoa tích cực rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần xây dựng nếp sống văn hoá lành mạnh, rèn luyện, nâng cao sức khoẻ để phục vụ tốt cho công tác giáo dục của khoa và nhà trường.

Dưới đây là một vài hình ảnh tập luyện bóng chuyền của CBGV trong khoa TLGD

 

Tập tin đính kèm

Tin liên quan