Lịch công tác Tuần 30

3/6/2023 10:58:17 AM

                        TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

                         KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC             (Từ ngày 06/3/2023 đến ngày 12/3/2023)

 

 

Thời gian

Địa

điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Trực lãnh đạo

 

Thứ 2

06/3

13h45’

VPK

Họp Ban chi ủy

Các đ/c Hà, Thoan, Thanh

BTCB

Đ/c Hà Lan

(Sáng)

Đ/c Thoan

(chiều)

 

14h30’

Họp Ban Chi ủy và Ban Chấp hành công đoàn khoa khóa VIII

Các đ/c Hà, Thoan, Thanh, Hải, Hiền, Hương

 

15h15’

Họp chi bộ

Toàn thể đảng viên trong chi bộ

 

Thứ 3

07/3

 

 

 

 

 

Đ/c Hà

 

Thứ 4

08/3

14h00’

P.308B Nhà A1

Họp Ban chấp hành Hội sinh viên trường.

Ban chấp hành Hội sinh viên trường.

Chủ tịch

Hội SV

Đ/c Thoan

 

Thứ 5

09/3

9h00’- 11h00’

VPK

Nhà trường kiểm tra thực hiện kế hoạch HK1 NH 2022-2023 của Khoa

Theo QĐ 331/QĐ-ĐHHĐ ngày 20/202023; BCN khoa; trưởng, phó BM; các đ/c trợ lý

(Các đ/c Hà, Thoan, Hà Lan, Thanh, Cúc, Mai, Hải, Châu, Lê Lan, Dịu)

 

Đ/c Hà Lan

 

14h30’

VPK

Họp xét điểm rèn luyện SV của khoa

Các đ/c: Hà Lan, Dịu, Thoa, Châu và lớp trưởng, bí thư chi đoàn K24, K25 ĐHTLH

PTK

 

Thứ 6

10/3

14h00’

P.404

NĐH

Họp Ban xây dựng Kế hoạch phát triển Trường Đại học Hồng Đức, giai đoạn 2022-2025 (kế hoạch trung hạn).

- Mi: BTV Đảng ủy, Chủ tịch HĐT;

-Theo Quyết định số 1935/QĐ-ĐHHĐ ngày 31/8/2022 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng

Hoàng Nam

Đ/c Hà

 

Thứ 7

11/3

7h30’

Hội trường lớn

Chương trình bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội trường Đại học Hồng Đức, năm học 2022-2023 (02 ngày).

Ban tổ chức, BCH Đoàn trưởng, BCH Hội SV trường, SV tham gia tập huấn và khách mời.

Bí thư

Đoàn trường

 

 

CN

12/3

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

  • Công đoàn các cp t chc các hot động chào mng k nim 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2023).
  • T ngày 07/3/2023 đến ngày 10/3/2023: Các Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023 theo lịch của phòng KHTC. Thành phần: các đoàn kiểm tra theo QĐ số 331/QĐ-ĐHHĐ ngày 20/2/2023 của Hiệu trưởng. Địa điểm: VP các khoa.
  • Các đ/c trưởng, phó BM; trợ lý; CBGV chuẩn bị hồ sơ minh chứng có liên quan để nhà trường kiểm tra thực hiện kế hoạch HK 1.

 

                   

 

                                                                                                                                                                                                                          BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Tin liên quan