NHÀ TRƯỜNG KIỂM TRA THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2022-2023 TẠI KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC

3/14/2023 7:27:53 AM

Thực hiện công văn số 38/ĐHHĐ-KHTC, sáng ngày 9/3/2023, đoàn kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023 do PGS.TS Hoàng Thị Mai – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức làm trưởng đoàn, cùng các thành viên đại diện cho các đơn vị chức năng trong nhà trường đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện kế hoạch học kỳ I của Khoa Tâm lý – Giáo dục tại Văn phòng Khoa (phòng 202.B.A6).

Sau khi đoàn kiểm tra được nghe TS. Lê Thị Thu Hà, Trưởng khoa Tâm lý – Giáo dục thông qua Bản Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch học kỳ I, năm học 2022-2023 và Bản Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2022-2023. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện kế hoạch năm học dựa trên việc kiểm tra các loại hồ sơ minh chứng  theo quy định bao gồm: Hồ sơ Khoa quản lý;  Hồ sơ Bộ môn quản lý; Hồ sơ đoàn thể và Hồ sơ cá nhân. Từ đó đánh giá việc thực hiện kế hoạch học kỳ I, năm học 2022-2023 trên tất cả các lĩnh vực hoạt động như: Công tác Kế hoạch- Tài chính; Công tác Tổ chức – Hành chính- Quản trị; Công tác Đào tạo; Công tác Đảm bảo Chất lượng và Khảo khí; Công tác Quản lý Khoa học – Hợp tác Quốc tế; Công tác Giáo dục chính trị, công tác Học sinh Sinh viên.

Media/2012_tlgd.hdu.edu.vn/FolderFunc/202303/Images/kt1-20230323044602-e.jpg

PGS.TS Hoàng Thị Mai - Phó Hiệu Trưởng nhà trường, Trưởng đoàn đang triển khai các nội dung kiểm tra

Công tác kiểm tra đã diễn ra nghiêm túc, thể hiện tính khoa học và tinh thần trách nhiệm cao. Kết quả kiểm tra cho thấy học kỳ I, năm học 2022-2023, Khoa Tâm lý – Giáo dục cơ bản đã hoàn thành kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ năm học. Các hồ sơ minh chứng được lưu trữ đầy đủ, khoa học. Cũng tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã lắng nghe cán bộ, giảng viên trong khoa trình bày một số thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học, đồng thời tiếp thu các ý kiến đề xuất của Khoa lập báo cáo lên nhà trường.

Công tác kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch năm học là một hoạt động quản lý thường xuyên của nhà trường, nhằm giúp Ban Giám Hiệu nắm bắt tình hình thực hiện các nhiệm vụ trong năm học của các đơn vị đào tạo, đồng thời có những biện pháp để đôn đốc, giúp đỡ, hỗ trợ các đơn vị đào tạo làm việc có hiệu quả hơn trong công tác được giao./.

 

 

Tin liên quan